Prinsipper for samarbeide:
 

  1. En samlende paraply med 4 - 10 programposter som alle partiene støtter. Ellers står partiene fritt til å ha sine egne program.

  2. En samlende leder som ikke driver egen valgkamp.

  3. Hvert part driver sin valgkamp, og henviser til felleslisten.

  4. Et felles nettsted hvor alle partiene kan legge ut og diskutere saker.

  5. Holde Jøder, Israel og religion helt utenfor.

  6. Endring av kumulering-reglene for Stortingsvalg i valgloven slik at alle kandidatene stiller likt.

 
Patriotenes hovedposter
1 Grunnloven skal alltid respekteres.
§I «Kongeriket Norge er et fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig rike. Dets regjeringsform er innskrenket og arvelig monarkisk.»

Vi vil bevare det norske og det samiske folks kultur og tradisjoner med velstand og velferd i et bærekraftig samfunn med økologisk likevekt i Norge som en aktiv nasjonalstat.

2 Folket skal bestemme ved bindende folkeavstemninger .

Avstemningene administreres av et 'folkevalgt råd' som skal se til at spørmålstillingen er klar og ikke kan missforståes.

3 Alle kan forlange bindende folkeavstemninger om saker, både regionalt og nasjonalt, ved 100 underskrifter samt å betale et gebyr (nærmere bestemt av folket)
4

"Medlemmene av hemmelige samfunn og organisasjoner kan ikke velges til dommere eller offentlige verv .

Se flere detaljer

email: dag@tavla.no

.