Layout



for 2-3 personer

Teknisk:

3 seter


Bra med skap


130 liter kjøleskap

skibox under the kitchen


flyttbart sete



Praktisk layout med langsgående senger. Eller dobbeltseng på tvers.