Rules for RV (N)


Special Norwegian rules for motorhomes

§ 2-5. Campingbil

Som campingbil anses motorvogn som hovedsakelig er innrettet for boformål. For at en motorvogn skal anses som campingbil, må følgende vilkår være oppfylt:


1.

Campingrommet bak førerseteraden må ha en permanent takhøyde på minst 170 cm i en lengde på minst 200 cm, og en bredde på minst 150 cm (målt uten innredning).


2.

Campingrommet må være utstyrt med kjøkkenbenk med vaskekum, klesskap, liggeplasser og bord. Utstyret skal være fastmontert.


3.

Kjøkkenbenken må minst være 80 x 40 cm, og vaskekummen må romme minst 5 liter.


4.

Klesskapet må ha følgende minimumsmål; bredde 40 cm, dybde 40 cm, høyde 75cm.


5.

Bordet må ha en flate på minst 0,3 m 2 ved normal bruk.


6.

Antall registrerte sitteplasser må ikke overstige antall liggeplasser. Liggeplassene kan være permanente, eller basert på sittegrupper og seter, herunder forseter.


7.

To liggeplasser må være minst 180 x 50 cm. Øvrige liggeplasser må være minst 160 x 50 cm.


8.

Liggeplasser beregnet til to eller flere personer tillates smalnet i fotenden med inntil 20 cm, i opptil 50 cm lengde.


9.

Ett av målekravene som nevnt i punktene 3-7 kan fravikes med inntil 10 %. Har en komponent flere målekrav (for eksempel bredde og høyde) gjelder muligheten kun ett av målene.

 

Endret fra 1. januar 2009

 
Alle disse reglene er det tatt hensyn til