partienes ES program.

Email: post@tavla.no (170%)

Ut av ES, Acer og Schengen samt ta tilbake kontroll over Norges grenser, energi, bank og finanstilsyn.
ES- og Schengenavtalen sies opp eventuelt reforhandles med utgangspunkt i norske myndigeters behov bestemme over egen befolkning og eget territorium
Norge ut av ES og Schengen Nei til avtaler som begrenser det norske folks frihet til styre eget land og fremtid (TTIP, TISA mfl.)
Ut av ES, Norge br melde seg ut av bde ES-avtalen og Schengen-avtalen, men av demokratiske grunner br det vedtas av folket gjennom en folkeavstemning.
Ut av ES, Acer og Schengen samt ta tilbake kontroll over Norges grenser, energi, bank og finanstilsyn.
ES- og Schengenavtalen ShP vil ta Norge ut av ES og Schengen og legge ned asylinstituttet.
Ut av ES, Acer og Schengen samt ta tilbake kontroll over Norges grenser, energi, bank og finanstilsyn.
Fjerne alle hindringer mot innfre direktedemokrati. Herunder ES Acer og Schengen samt ta tilbake kontroll over Norges bank og finanstilsyn.