partiene om Direkte Demokrati.

Email: post@tavla.no (200%)

Innvandrings-politikken skal avgjøres ved folkeavstemning.
VI FOLKET vil da gjennom Juridisk Bindende Folkeavsteminger, båd skrive og vedta våre egne lover.
Demokratene har en grunnleggende tillit til at folk flest selv har forutsetninger for å ta demokratiske beslutninger om viktige spørsmål. Derfor ønsker vi i mye større grad forpliktende folkeavstemninger. En modell kan være å samle for eksempel 100.000 underskrifter med krav om en nasjonal folkeavstemning om et tema
Selvstendighets-Partiet vil innføre bindende folkeavstemninger. Det er folket selv som skal bestemme i viktige saker.
Demokrartsk Folkeparti vil innføre bindende folkeavstemninger. Det er folket selv som skal bestemme i viktige saker.