partiene om ISLAM.

Email: post@tavla.no (180%)

Alliansen vil beholde full suverenitet og kontroll på innvandring, jordbruk og pengepolitikk. Alliansen har som sitt mål å bevare det norske, og å verne om vår identitet.
Asylindustrien Fedrelandspartiet vil stille alle privatpersoner, bedrifter, institusjoner, organisasjoner etc. som helt eller delvis supporterer og lever av innvandring, for retten. Asylsøkere Asylsøkere skal bo på lukkede mottak til de er identifisert og skal i hovedsak sendes hjem. Kirkeasyl avvikles. Asylsøknader Ingen kan søke asyl etter at de er kommet til landet. Alle asylsøknader må sendes fra utlandet.

Islamisering All islamisering av landet skal stoppes – både politisk og kulturelt. Moskeer skal ikke bygges i landet, muslimske symboler skal ikke vises i offentligheten. Det iverksettes tiltak for en av-islamisering av landet.

Stopp ISLAM i Norge... Sikre landets kultur og egenart Forhindre spredningen av den politiske og inhumane ideologien i Islam
Stopp ISLAM i Norge Vi ser også at innvandrere fra islamske kulturer har mye vanskeligere for å integrere seg enn andre, og de kan lettere havne i kriminelle eller ekstremistiske miljøer. Vi vil begrense innvandringen fra disse kulturene så mye som mulig..
Kystpartiet ønsker et kontrollert asylmottak. Kystpartiet mener at asylsøkere, flyktninger og innvandrere har en plikt til å innordne seg etter norsk kultur og norske regler.
Stopp ISLAM All islamisering av landet skal stoppes – både politisk og kulturelt. Moskeer skal ikke bygges i landet, muslimske symboler skal ikke vises i offentligheten. Det iverksettes tiltak for en av-islamisering av landet.
Det Konservative Parti (DKP) mener det nå finnes mer en nok dokumentasjon for at det såkalte 'multi- kulturelle -etniske' prosjektet har feilet, og at det er på tide med en ny innvandringspolitikk der vi setter en stopp for all innvandring til landet frem til vi har fått kontroll over dagens situasjon.
Stopp ISLAM All islamisering av landet skal stoppes – både politisk og kulturelt. Moskeer skal ikke bygges i landet, muslimske symboler skal ikke vises i offentligheten. Det iverksettes tiltak for en av-islamisering av landet.