partienes KONKLUSJON.

Email: post@tavla.no (125%)

Utover å ønske Norge ut av EØS og Schengen er Alliansen-kandidatene er fristilte til fritt å fronte sine egne hjertesaker.

Alliansen velger dessuten sine kandidater til Stortingsvalget etter deres utviste sannferdighet og mot.

Kandidatene skal besitte djervhet til å tale offentligheten imot.

Alliansen ber derfor det norske folk om å ta stilling til våre kandidater, først og fremst som hvem de fremstår å være, med andre ord, deres karakter.
PARTI OG LAND - HAND I HAND Fedrelandspartiet ønsker å ta vare på det landet våre forfedre bygget opp fra fattigdom til velstand
Et fritt og selvstendig folk, i et fritt og selvstendig Norge.

Som styrer seg selv og sitt land med Direkte Folkestyre.

Norgespartiets oppgaver frem mot Direkte Folkestyre. Vi i Norgespartiet har merket oss at landets politikere, påtalemyndighetene og domstolene i en årrekke har brutt med Grunnlovens ånd, menneskerettighetene og folkeretten
Demokratene er et parti med nasjonalistisk grunnsyn, som betrakter verdikonservativisme og den solidariske velferdsmodell som nødvendige forutsetninger for å videreføre vårt gode samfunn, samt skape økonomisk og sosial trygghet.

Den demokratiske nasjonalismen, eller patriotismen om en vil, er det viktigste verktøyet for å skape en felles kulturell identitet og den indre solidariteten som ethvert velfungerende samfunn trenger for å blomstre og utvikle seg. Demokratene vil være en vakthund som vil motarbeide den liberalistiske globaliseringen alle andre politikere i Norge støtter.

Vi er det eneste partiet som går mot den liberalistiske globaliseringen som ødelegger vår norske kultur, våre verdier, vår frihet og demokrati.

Denne kampen vil vi kjempe både ute og hjemme. MASSEØDELEGGELSES-VÅPEN Demokratene mener vi i Norge må føre en aktiv politikk mot atomvåpen
KYSTPARTIET - Et verdikonservativt sentrumsparti.

Kjernen i vår ideologi er å bevare og videreutvikle de verdier, kulturtradisjoner og institusjoner som skaper trygghet i samfunnet. Vi følger kristne, demokratiske og økologiske grunnprinsipper. Vi ser på familien, lokalsamfunnet og nasjonen som de Viktigste rammer for enkeltmenneskets trygghet og utvikling.

Det internasjonale samfunn bør styres ved likeverdig samarbeid mellom folkestyrte og selvstendige nasjonalstater. Vi sikrer stabil bosetting ved å gi folk flest arbeid, medbestemmelse og et godt miljø der hvor de bor. Vi vil bevare bygdene og lette presset på de største byene. Vi vil begrense og kontrollere migrasjon over landegrensene.

Vi sier nei til norsk medlemskap i EU og vil melde Norge ut av EØS og Schengen.

Norge bør basere sitt forhold til EU på en handelsavtale som gir oss mulighet til å sikre nasjonal kontroll over arbeidsmarked, naturressurser og nøkkelbedrifter. Vi vil føre en streng innvandringspolitikk. Vi sier NEI til handelsavtalene: TISA – TTIP – TPP – ISDS – BIT.
ShP for Norge og Norges fremtid! SelvstendighetsPartiet ønsker at Norge skal være et fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig rike, slik det står i Grunnloven. Norge skal ikke inngå internasjonale avtaler som tar makt fra norske myndigheter.

ShP er sterk motstander av EU, EØS, TISA, TTIP og Schengen. ShP er et parti som setter Norge, og norske verdier fremfor alt annet, og vi setter Norge først på dagsordenen. ShP er et sentrums parti i norsk politikk.

Vi er et parti for det norske folk og Norges innbyggere.
Det Konservative Parti (DKP) ønsker å ta norske arbeidere på alvor og derfor ønsker vi å tilrettelegge den økonomiske skattepolitikken slik at det blir enklere for folk å starte opp nye bedrifter, og ansette flere arbeidere.

Videre ønsker vi å sikre arbeid for norske borgere gjennom å pålegge norske bedrifter og norske arbeidsgivere å benytte seg av norsk arbeidskraft så fremt det finnes ledige arbeidstakere som har den kompetanse man søker. Vi ønsker videre å forby såkalt outsorcing da vi mener dette er en metode store internasjonale selskaper benytter seg av for å kunne omgå norske skatteregler, og presse lønnsnivået i landet nedover.

Det Konservative Parti (DKP) mener at om man ønsker å bedrive forretninger i Norge så skal man også bidra med å skape arbeidsplasser for det norske folk.

Emmanuel Macron vil at Europa skal ta imot 150 – 200 millioner immigranter innen 2050 NYHETER EMMANUEL MACRON VIL AT EUROPA SKAL TA IMOT 150 – 200 MILLIONER IMMIGRANTER INNEN 2050 21 OKT 2018 LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vi har den siste tiden her i Norge fått høre at FN ønsker å flytte rundt 255 millioner mennesker fra Afrika til Europa, og at dette er målet med den nye immigrasjons avtale flere Europeiske land har forpliktet seg til med FN, og vi har hørt hvordan Faktisk.no og den politisk korrekte pressen her i landet hevder dette ikke stemmer, og at tallet og selve ideen om at FN ønsker å flytte flere hundre millioner mennesker til Europa er en løgn. Vel, ifølge Frankrikes president Emmanuel Macron er dette hverken en løgn eller en overdrivelse, og den franske presidenten har derfor selv gått ut og sagt at han regner med at Europa vil måtte ta imot rundt 150 – 200 millioner Afrikanere i løpet av de neste 30 årene.

Det Konservative Parti (DKP) mener den siste immigrasjonsavtalen FN har fått på plass er en av de største truslene mot Europa og Norges eksistens som frie vestlige samfunn, og at om denne immigrasjonen skulle finne sted ville hverken vår kultur, historie eller vestlige demokratiske verdier overleve.

Foruten Det Konservative Parti (DKP) er det INGEN norske politiske partier som har tatt tak i denne viktige politiske saken som potensielt kan utslette vesten slik vi kjenner den i dag, og selv talspersoner for Frp har gått så langt som til å forsvare FNs immigrasjonsavtale samtidig som partiet forteller norske velgere de er imot masseimmigrasjon. Vi ville da ha kunnet bidratt til å skape 26 tusen nye millionærer i eks Afrika hvert år fremfor å gjøre noen få asylbaroner i vesten enda rikere.

Hadde vi gjort det samme med de 38 milliardene Norge nå skal avse for bistand ville vi ha kunnet skapt 38 000 millionærer hvert år i ulike katastroferammede eller krigsherjede områder som så kunne bidratt til å bygge opp disse områdene gjennom å stimulere økonomien, industrien osv. Når det er sagt så mener vi bistandsbudsjettet bør halveres, og at pengene bør fordeles i de områdene der de kan hjelpe flest mulig mennesker fremfor å benytte dem i vesten der mesteparten av pengene havner i lommene på rike asylbaroner med flere hundre millioner kroner på bank.

Det Konservative Partiets bistandspolitikk handler i første omgang om å hjelpe så mange som mulig, fremfor det å bedrive befolkningsbytte i vesten slik dagens politikere har avtalt de skal gjøre i samarbeid med FN!

Vi mener som Jimmie Åkesson at dagens politikk må fullstendig revurderes, og at vi må spørre det norske folk om de virkelig ønsker at befolkningsdemografien i Norge skal fullstendig endres.

D-F.

for Norge og Norges fremtid! Demokrartsk Folkeparti ønsker at Norge skal være et fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig rike, slik det står i Grunnloven. Norge skal ikke inngå internasjonale avtaler som tar makt fra norske myndigheter.

D-F. er sterk motstander av EU, EØS, TISA, TTIP og Schengen. D-F. er et parti som setter Norge, og norske verdier fremfor alt annet, og vi setter Norge først på dagsordenen. D-F. er et sentrums parti i norsk politikk.

Vi er et parti for det norske folk og Norges innbyggere.