Viktigste program-poster

 1. Ut av EØS, Norge bør melde seg ut av både EØS-avtalen og Schengen-avtalen, men av demokratiske grunner bør det vedtas av folket gjennom en folkeavstemning.

 2. Stopp ISLAM i Norge Vi ser også at innvandrere fra islamske kulturer har mye vanskeligere for å integrere seg enn andre, og de kan lettere havne i kriminelle eller ekstremistiske miljøer. Vi vil begrense innvandringen fra disse kulturene så mye som mulig..

 3. Direkte Demokrati ved bindende folkeavstemninger

 4. ARBEIDSLIV -se program

 5. Familie / omsorg -se program

 6. Forsvar -se program

 7. Innvandring -se program

 8. Miljø -se program

 9. Vi


 10. Konklusjon

  IDEOLOGI OG GRUNNSYN
  Demokratene er et parti med nasjonalistisk grunnsyn, som betrakter verdikonservativisme og den solidariske velferdsmodell som nødvendige forutsetninger for å videreføre vårt gode samfunn, samt skape økonomisk og sosial trygghet. Den demokratiske nasjonalismen, eller patriotismen om en vil, er det viktigste verktøyet for å skape en felles kulturell identitet og den indre solidariteten som ethvert velfungerende samfunn trenger for å blomstre og utvikle seg.

  Demokratene vil være en vakthund som vil motarbeide den liberalistiske globaliseringen alle andre politikere i Norge støtter. Vi er det eneste partiet som går mot den liberalistiske globaliseringen som ødelegger vår norske kultur, våre verdier, vår frihet og demokrati. Denne kampen vil vi kjempe både ute og hjemme.

  MASSEØDELEGGELSESVÅPEN Demokratene mener vi i Norge må føre en aktiv politikk mot atomvåpen


kontakt-info

Adresse:
Kirkegata 12
4611 Kristiansand S

Telefon:
+47 94260925

Epost:
post@demokratene.no


konklusjon
kontakt oss