Viktigste program-poster

 1. Ut av EØS, Acer og Schengen samt å ta tilbake kontroll over Norges grenser, energi, bank og finanstilsyn.

 2. Stopp ISLAM i Norge ... forby moskeer.

 3. Direkte Demokrati ved bindende folkeavstemninger

 4. ARBEIDSLIV -se program

 5. Familie -se program

 6. Forsvar -se program

 7. Innvandring -se program

 8. Miljø -se program 9. KONKLUSJON Det Konservative Parti (DKP) ønsker å ta norske arbeidere på alvor og derfor ønsker vi å tilrettelegge den økonomiske skattepolitikken slik at det blir enklere for folk å starte opp nye bedrifter, og ansette flere arbeidere.

  Videre ønsker vi å sikre arbeid for norske borgere gjennom å pålegge norske bedrifter og norske arbeidsgivere å benytte seg av norsk arbeidskraft så fremt det finnes ledige arbeidstakere som har den kompetanse man søker.

  Vi ønsker videre å forby såkalt outsorcing da vi mener dette er en metode store internasjonale selskaper benytter seg av for å kunne omgå norske skatteregler, og presse lønnsnivået i landet nedover.

  Det Konservative Parti (DKP) mener at om man ønsker å bedrive forretninger i Norge så skal man også bidra med å skape arbeidsplasser for det norske folk.

  Emmanuel Macron vil at Europa skal ta imot 150 – 200 millioner immigranter innen 2050 NYHETER EMMANUEL MACRON VIL AT EUROPA SKAL TA IMOT 150 – 200 MILLIONER IMMIGRANTER INNEN 2050 21 OKT 2018 LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

  Vi har den siste tiden her i Norge fått høre at FN ønsker å flytte rundt 255 millioner mennesker fra Afrika til Europa, og at dette er målet med den nye immigrasjons avtale flere Europeiske land har forpliktet seg til med FN, og vi har hørt hvordan Faktisk.no og den politisk korrekte pressen her i landet hevder dette ikke stemmer, og at tallet og selve ideen om at FN ønsker å flytte flere hundre millioner mennesker til Europa er en løgn.

  Vel, ifølge Frankrikes president Emmanuel Macron er dette hverken en løgn eller en overdrivelse, og den franske presidenten har derfor selv gått ut og sagt at han regner med at Europa vil måtte ta imot rundt 150 – 200 millioner Afrikanere i løpet av de neste 30 årene.

  Det Konservative Parti (DKP) mener den siste immigrasjonsavtalen FN har fått på plass er en av de største truslene mot Europa og Norges eksistens som frie vestlige samfunn, og at om denne immigrasjonen skulle finne sted ville hverken vår kultur, historie eller vestlige demokratiske verdier overleve.

  Foruten Det Konservative Parti (DKP) er det INGEN norske politiske partier som har tatt tak i denne viktige politiske saken som potensielt kan utslette vesten slik vi kjenner den i dag, og selv talspersoner for Frp har gått så langt som til å forsvare FNs immigrasjonsavtale samtidig som partiet forteller norske velgere de er imot masseimmigrasjon.

  Vi ville da ha kunnet bidratt til å skape 26 tusen nye millionærer i eks Afrika hvert år fremfor å gjøre noen få asylbaroner i vesten enda rikere. Hadde vi gjort det samme med de 38 milliardene Norge nå skal avse for bistand ville vi ha kunnet skapt 38 000 millionærer hvert år i ulike katastroferammede eller krigsherjede områder som så kunne bidratt til å bygge opp disse områdene gjennom å stimulere økonomien, industrien osv.

  Når det er sagt så mener vi bistandsbudsjettet bør halveres, og at pengene bør fordeles i de områdene der de kan hjelpe flest mulig mennesker fremfor å benytte dem i vesten der mesteparten av pengene havner i lommene på rike asylbaroner med flere hundre millioner kroner på bank.

  Det Konservative Partiets bistandspolitikk handler i første omgang om å hjelpe så mange som mulig, fremfor det å bedrive befolkningsbytte i vesten slik dagens politikere har avtalt de skal gjøre i samarbeid med FN!

  Vi mener som Jimmie Åkesson at dagens politikk må fullstendig revurderes, og at vi må spørre det norske folk om de virkelig ønsker at befolkningsdemografien i Norge skal fullstendig endres.
kontakt-info

Adresse:
email
hjemmeside

konklusjon
kontakt oss