Viktigste program-poster

 1. Ut av EØS, Acer og Schengen samt å ta tilbake kontroll over Norges grenser, energi, bank og finanstilsyn.

 2. Stopp ISLAM i Norge ... forby moskeer.

 3. Direkte Demokrati ved bindende folkeavstemninger

 4. ARBEIDSLIV -se program

 5. Familie -se program

 6. Forsvar -se program

 7. Innvandring -se program

 8. Miljø -se program

 9. Vi


 10. Konklusjon
  KYSTPARTIET - Et verdikonservativt sentrumsparti. Kjernen i vår ideologi er å bevare og videreutvikle de verdier, kulturtradisjoner og institusjoner som skaper trygghet i samfunnet.

  Vi følger kristne, demokratiske og økologiske grunnprinsipper.

  Vi ser på familien, lokalsamfunnet og nasjonen som de

  Viktigste rammer for enkeltmenneskets trygghet og utvikling. Det internasjonale samfunn bør styres ved likeverdig samarbeid mellom folkestyrte og selvstendige nasjonalstater.

  Vi sikrer stabil bosetting ved å gi folk flest arbeid, medbestemmelse og et godt miljø der hvor de bor.

  Vi vil bevare bygdene og lette presset på de største byene.

  Vi vil begrense og kontrollere migrasjon over landegrensene. Vi sier nei til norsk medlemskap i EU og vil melde Norge ut av EØS og Schengen. Norge bør basere sitt forhold til EU på en handelsavtale som gir oss mulighet til å sikre nasjonal kontroll over arbeidsmarked, naturressurser og nøkkelbedrifter.

  Vi vil føre en streng innvandringspolitikk.

  Vi sier NEI til handelsavtalene: TISA – TTIP – TPP – ISDS – BIT.
kontakt-info

E-post: erkestrand@hotmail.com

Adresse
Postboks 71,
3145 Tjøme


konklusjon
kontakt oss