Viktigste program-poster

 1. EØS- og Schengenavtalen ShP vil ta Norge ut av EØS og Schengen og legge ned asylinstituttet.
 2. Stopp ISLAM All islamisering av landet skal stoppes – både politisk og kulturelt. Moskeer skal ikke bygges i landet, muslimske symboler skal ikke vises i offentligheten. Det iverksettes tiltak for en av-islamisering av landet.

 3. SelvstendighetsPartiet vil innføre bindende folkeavstemninger. Det er folket selv som skal bestemme i viktige saker.

 4. ARBEIDSLIV -se program

 5. Familie -se program

 6. Forsvar -se program

 7. Innvandring -se program

 8. Miljø -se program 9. KONKLUSJON

  ShP for Norge og Norges fremtid!

  SelvstendighetsPartiet ønsker at Norge skal være et fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig rike, slik det står i Grunnloven.

  Norge skal ikke inngå internasjonale avtaler som tar makt fra norske myndigheter. ShP er sterk motstander av EU, EØS, TISA, TTIP og Schengen.

  ShP er et parti som setter Norge, og norske verdier fremfor alt annet, og vi setter Norge først på dagsordenen.

  ShP er et sentrums parti i norsk politikk. Vi er et parti for det norske folk og Norges innbyggere.

kontakt-info


Selvstendighetspartiet
Postboks 78
0952 Oslo
Norge

Harrveien 13 A,
1481 Hagan, Norge
post@selvstendighetspartiet.no
+47 9324 6434

Hjemmeside:
https://www.SelvstendighetsPartiet.no


konklusjon
kontakt oss