samling for Norge -- blir du med?
ALLE anti-globallistiske PARTIER
Felles er vi sterke

Prinsipper for å vinne stortingsvalget 2021

Forslag til programposter

  1. Grunnloven skal alltid respekteres. §I «Kongeriket Norge er et fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig rike. Dets regjeringsform er innskrenket og arvelig monarkisk.»
  2. Vi vil bevare det norske og det samiske folks kultur og tradisjoner med velstand og velferd i et bærekraftig samfunn med økologisk likevekt i Norge som en aktiv nasjonalstat.
  3. Ja til direkte demokrati og folkestyre. Folket skal bestemme ved bindende folkeavstemninger . Avstemningene administreres av et 'folkevalgt råd' som skal se til at spørmålstillingen er klar og ikke kan missforståes.
  4. Alle kan forlange bindende folkeavstemninger om saker, både regionalt og nasjonalt, ved 100 underskrifter samt å betale et gebyr (nærmere bestemt av folket)


Alliansen
Alternativ for Norge
De Kristne
Demokratene
Demokratisk fellesliste

Fedrelandspartiet
Fellesskap
Helsepartiet
Liberalistene

Norges Fremtid
Norges Grunnlovs Parti
Norgespartiet
Norsk folkeparti
Norske vikinger
PensjonistPartiet
Piratpartiet
Repatrieringspartiet
Selvstendighetspartiet
Uavhengig Norge

Lagfører
søkes
  1. Kan vi forene de fleste av disse under 1 paraply?

  2. Er ditt parti med? Send email til: post@tavla.no

  3. En samlende paraply med 4 - 5 programposter som alle disse partiene støtter.

  4. Ellers står partiene fritt til å ha sine egne program.

  5. Er du en frivillig samlende leder som brenner for Norges uavhengighet men ikke driver egen valgkamp.

  6. Hvert parti driver sin egen valgkamp for sine hjertesaker, og samtidig henviser til felleslisten.

refresh